Valter Von Schultz

 


 Elbows RO-EL11709M24-VPI | Hips RO-77132G24M-VPI
DOB: December 26, 2015  |  AKC: WS 53334010
(Balboa Vom Titanhof x Doly Vom Titanhof)

Owned by Paul Gene Fox II
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~